ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นศ.คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมตกแต่งเรือพระ คว้ารางวัลพระราชทาน ปี2563

นักศึกษาหลักสูตรธุรกิจคหกรรมศาสตร์  สาขาคหกรรมศาสตร์ ได้ร่วมจัดตกแต่ง ประดับเรือพระ    วัดสระเกษ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาภาษาต่างประเทศ และสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ร่วมเดินประกวดขบวนเรือพระ  วัดสระเกษ  จนสามารถคว้ารางวัลพระราชทาน รางวัลชนะเลิศ การประกวดเรือพระ ประเภทอนุรักษ์ท้องถิ่น และ รางวัลชนะเลิศ  การประกวดขบวนแห่ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณีลากพระ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2563