ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะบริหารธุรกิจ มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 คณะบริหารธุรกิจ โดยฝ่ายพัฒนานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ชมรมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ และสมาคมศิษย์เก่า มทร.ศรีวิชัย มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่ จ. นครศรีธรรมราช โดยมี บุคลากร และสโมสรนักศึกษา เป็นผู้แทนมอบในครั้งนี้