ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Congratulations Championship Bartender Andaman Competition 2020

Congratulations

คณะศิลปศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมคนเก่ง กับรางวัล Championship Bartender Andaman Competition 2020 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ เซ็นทรัล ฟรอเรสต้า จ.ภูเก็ต ซึ่งมีนักศึกษาได้รับรางวัล ดังนี้  นายนวภัทร แก้วไทย ได้รับรางวัล the best flair   และรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 1    นายภูริภัทร บัวพันธ์ ได้รับรางวัลthebestcocktail