ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ผลิตเจลล้างมือป้องกันโควิด-19 จ.สงขลา

มทร.ศรีวิชัย ผลิตเจลล้างมือป้องกันโควิด-19 จ.สงขลา#ThaiPBSศูนย์ข่าวภาคใต้ ออกอากาศวันที่ 3 มีนาคม 2563