ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เตรียมผลักดันนักศึกษา ภาคการบริการท่องเที่ยว และการโรงแรม ออกสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบีย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เตรียมผลักดันนักศึกษา ภาคการบริการท่องเที่ยว และการโรงแรม ออกสู่ตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบีย ข่าวค่ำ วันที่ 4 มิถุนายน 2565 #NBT  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา หรือ NBT Songkhla (ช่อง 11 หาดใหญ่)