ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.กฤษณพงศ์ สังขะวาสี รองอธิการบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ และวันชาติ มีการวางพานพุ่มดอกไม้แล้ว กล่าวสไนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ ๑๐ ณ อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย