ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุณยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุณยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา