ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมต้อนร่วมต้อนรับ  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนน ลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2564  ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับนายสมคิด จันทมฤก  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  และนายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) โคก หนอง นา โมเดล  จังหวัดนครศรีธรมราช  ในโอกาสนี้ได้นำเสนอผลการทำงานระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กับหน่วยงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ด้านการพัฒนาอาชีพ ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกเศรษฐกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และได้หารือความร่วมมือด้านวิชาการที่จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต  ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราชป