ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

แนะแนว มทร.ศรีวิชัย เดินสายเชิงรุก อุดมศึกษาพาณิชยการฯ

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 งานแนะแนว มทร.ศรีวิชัยลงพื้นที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อแนะแนวและส่งมอบความรู้เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร และสาขาวิชา ที่สามารถเข้าศึกษาต่อได้ โดยมีน้องๆนักเรียน เข้าสอบรอบโควต้าที่ มทร.ศรีวิชัย เป็นจำนวนมาก และน้องๆยังมีความสนใจจะมาสมัครสอบอีกในรอบต่อไป ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพาณิชยการ