ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รายการแหลงข่าว ชาวใต้ รู้ทันโควิด 19 มทร.ศรีวิชัย

    รายการแหลงข่าว ชาวใต้ ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 NBT  ออกอากาศ วันที่ 6 มีนาคม 2563 # คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยและเจลทำความสะอาดมือ แจกจ่ายให้บุคลากรและนักศึกษา