ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

นิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการวิชาการ OPEN HOUSE 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์   ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เตรียมพบกับนิทรรศการ การแสดงผลงานของนักศึกษาทุกหลักสูตร กิจกรรมการแข่งขันแต่ละหลักสูตร และกิจกรรมการเล่นเกมต่างๆ อีกมากมายภายในงาน