ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศ.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี ประธานในพิธีเปิดงาน Open House คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก