ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้เข้าร่วมกิจกรรมเซเลปเข้าครัว ในงาน Open House 2020 เปิดบ้านศิลปศาสตร์ ณ ลานโถง อาคาร 58 สำนักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ เพื่อโชว์ฝีมือการทำอาหารโปรดของคณะผู้บริหารแต่ละท่าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับชมกัน ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมโชว์การทำเมนูอาหารในครั้งนี้ด้วย