ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

Open House 2020 Smart Business RUTS

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House 2020 Smart Business RUTS เปิดบ้านสู่การเรียนรู้คณะบริหารธุรกิจ ณ ลานวัฒนธรรม อาคาร63 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มกราคม 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุทโส คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ได้มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการและได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจเป็นจำนวนมาก