ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามจิระนคร และร่วมชมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามจิระนคร อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในการเปิดแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบกครั้งที่ 68 และมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันกล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในส่วนกองทัพภาคที่ 4 ผู้แทนจากส่วนราชการและคณะกรรมการจัดการแข่งขันให้การต้อนรับ ในการแข่งขันครั้งนี้เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่กีฬากองทัพบก เพื่อสร้างความสามัคคีสู่ดินแดนด้ามขวานไทย และมีนโยบายการจัดการแข่งขันดป็นรูปแบบ "กีฬาประชารัฐ" ภายใต้คำขวัญที่ว่า "สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี" ต่อจากนั้นร่วมชมการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล โดยมี อาจารย์สมภพ ประดิษฐสาร อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และดูแลงานกีฬาของกองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นผู้ควบคุมดูแลการแข่งขันของนักกีฬาตัวแทนกองทัพบกภาคที่ 4 ในการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ โรงยิม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์