ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งอันเป็นต้นไม้มงคลประจำรัชกาลที่ 10 ซึ่งปลูกบริเวณวงเวียนปะติมากรรมภูมิพลังแห่งปัญญา ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยและริมชายหาดชลาทัศน์ นอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น รวมทั้งส่งเสริมให้คนในสังคมบริจาคโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย