ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ต้อนรับ รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช

 

มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดย ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร นำทีม U2Tคลองเส โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ร่วมจัดบูธนิทรรศการกิจกรรมของ U2T คลองเส และประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในโอกาสตรวจราชการแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเพื่อเตรียมความพร้อมหลังวิกฤตโควิด-19 ของนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วัดถ้ำทอง   อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ในบรรยากาศของการควบคุมสถานการณ์โรคโควิด-19      ที่ทุกฝ่ายได้ดำเนินการเพื่อการป้องกันและควบคุมโรค ด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสร้างรายได้และเม็ดเงินให้สะพัดในพื้นที่ ได้มีการเดินหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือการเปิดเมืองเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งเมื่อสถานการณ์ของ โรคโควิด-19 คลี่คลายจะได้พร้อมสำหรับการพลิกฟื้นยกระดับการท่องเที่ยว โดยจะหาจุดเด่นในแต่ละพื้นที่ ดึงสิ่งที่เป็นของดีที่สุดในแต่ละด้าน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามา ใครมีดีกว่าก็จะดึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า และจะเดินหน้าผลักดันการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและศาสนา โดยจะเร่งยกระดับการท่องเที่ยวทุกด้าน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว และสานต่อโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเล ฝั่งอ่าวไทยไปจนถึงฝั่งอันดามัน และส่งเสริมของดีชุมชน และอัตลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงการเปิดเมือง ที่จะให้ความสำคัญด้านการสร้างความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ

ด้าน มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้มีบทบาทในการส่งเสริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีอยู่ ให้มีความทันสมัยตอบโจทย์ตลาดได้มากยิ่งขึ้น เช่น การยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสด@ผึ้งโพรงไทยบ้านด่านช้าง การยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผึ้งโพรงไทย การยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร บ้านสามัคคีธรรม บ้านนาแยะใต้ นอกจากนี้ทางทีม U2T คลองเส ก็ยังมีภารกิจสู้ภัย Covid -19 กับ 3 Step คือ "รุกคลีนพื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน และให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีน COVID -19 รวมถึงรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID -19 เพื่อให้ประชาชนมีความพร้อมสำหรับเปิดเมืองรับการท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย โดยทาง มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้นำเสนอผลงานการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือชุมชนในอำเภอถ้ำพรรณรา ของทีม U2T คลองเส พร้อมกับมอบของที่ระลึกแด่ท่าน รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นกระเป๋าผ้าที่ผลิตจากผ้าไหมและผ้ายกเมืองนคร ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และกระเป๋าผ้าของที่ระลึกก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทาง U2T คลองเส กำลังดำเนินการเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชน ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ในโอกาสถัดไป