ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุและประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดกิจกรรมโดยกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขอพรและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิ ทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในหน่วยงาน พบปะสังสรรค์ สร้างความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา