ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : Face shield หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรค

คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย : Face shield หน้ากากป้องกันละอองเชื้อโรคเป็นการร่วมมือร่วมใจกันของ คณาจารย์ และบุคลากรในคณะ ผลิตหน้ากาก Face shield ขึ้นมา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของละอองเชื้อโรคที่มีไวรัส COVID-19 ที่สามารถแพร่ละอองทาง ปาก จมูก และสายตาได้ และยังสามารถป้องกันได้ดีกว่าหน้ากากที่ปิดแค่ปากกับจมูก เป็นประโยชน์และการป้องกันของเชื้อไวรัสให้กับบุคลากรทางการแพทย์และบุคคลทั่วไป มีการนำไปมอบให้กับ สสจ.จังหวัดสงขลา และชุมชน MOU เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไป

ขอบคุณ ภาพ : นักประชาสัมพันธ์ / เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์
เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์ สังกัดกองกลาง มทร.ศรีวิชัย