ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 โดย ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมกิจกรรมไหว้ครู ของนักศึกษา เพื่อเป็นกาแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู และแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ของท่าน ณ​ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย สงขลา