ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

NBT SOUTH ช่อง11 ถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. สถานีโทรทัศน์วิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมถ่ายทำการทำหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำ ช่วยให้หน้ากากมีประสิทธิภาพในการนำไปใช้ได้อย่างดีเยี่ยมและสามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้ดีกว่าหน้ากากผ้าทั่วไปอีกด้วยโดยมี ผศ. พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ และ ผศ. พรโพยม วรเชฐวราวัตร์ ร่วมแนะนำวิธีการทำหน้ากาก การตัดเย็บ ณ อาคารศรีวิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สำหรับการผลิตหน้ากากด้วยเทคโนโลยีสะท้อนน้ำในครั้งนี้ จะนำไปส่งมอบให้กับพยาบาล โรงพยาบาลเกาะยอ เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป