ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เข้าพบผู้ว่าฯ มอบอุปกรณ์ช่วยป้องกันการแพร่ระบาด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช นำโดย รองศาสตราจารย์จารุยา ขอพลอยกลาง รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะผู้บริหาร เป็นตัวแทน ในการมอบ หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแบบพกพา สเปรย์แอลกอฮอล์ โดยได้รับเกียรติจาก นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช รับมอบ เพื่อนำไปใช้และแจกจ่ายให้กับหน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ในการร่วมป้องกันไวรัส COVID -19 ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอบคุณ ภาพ : นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เรียบเรียง : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มทร.ศรีวิชัย