ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสถาปัตยศาสตร์ มทร. ศรีวิชัย ชุดกาวน์ป้องกันส่วนบุคคล ชุด PPE

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ชุดกาวน์ป้องกันส่วนบุคคล (ชุด PPE) เป็นชุดปฏิบัติการของบุคลากรทางการแพทย์ ประกอบด้วย เสื้อกาวน์ ผ้าคลุมศีรษะ และถุงขา เป็นชุดที่มีนวัตกรรมในการป้องกันเชื้อโรคสำหรับบุคลากรที่ทำงานอยู่ในโรงพยาบาล ที่จะช่วยป้องกันตัวเองในการสัมผัสเชื้อโรคที่นำไปสู่การแพร่ระบาด และทำให้เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลมีความมั่นใจยิ่งขึ้นในการปฏิบัติงาน ผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้เมื่อผลิตเสร็จแล้วจะนำไปมอบให้กับทางจังหวัดสงขลา เพื่อทางจังหวัดจะได้ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลต่อไป