ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

แถลงข่าวเทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย จ.ตรัง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายวิโรจน์ เยาว์ดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี พันจ่าเอก ดร.พิทักษ์พงษ์ ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง และนางสาวนันทวัน ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตรัง ร่วมแถลงข่าว เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเลียบคลองชลประทาน ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยจังหวัดตรัง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก