ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1

เมื่อวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดย อ.ธรรมจักร เล็กบรรจง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง ได้จัดโครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมุ่งหวังให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการทดสอบการเป็นพนักงานผสมเครื่องดื่มระดับ 1 ที่ถูกต้องและมีใบรับรองการผ่านการทดสอบ ซึ่งการทดสอบนั้นผู้เข้าทดสอบจะต้องทดสอบตามฐานต่างๆดังนี้ 1.ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเครื่องดื่ม 2.การทำความสะอาดแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผสมเครื่องดื่ม 3.การตกแต่งเมนูเครื่องดื่ม 4.ความรู้เกี่ยวกับชนิด ยี่ห้อ และประเภทของเหล้า และ5.การประกอบถังเบียร์และกดเบียร์สด โดยในการนี้ยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน จ.ตรัง อาจารย์จิระนาถ รุ่งช่วง อาจารย์ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจารย์ภาวิน จันทราทิพย์ อาจารย์สาขาวิชาสาขาโรงแรมและการบริการ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ และคุณเดชา วังอินต๊ะ ผู้จัดการร้านอาหาร In time จังหวัดเชียงใหม่ บาร์เทนเดอร์มือหนึ่งระดับเอเชีย เป็นวิทยากรบรรยายและคณะกรรมการ ในการตัดสิน อีกทั้งมีการสอนเทคนิค Flair bartending หรือการโชว์ควงขวดระหว่างการผสมเครื่องดื่ม เพื่อดึงดูดความสนใจจากลูกค้า โดยนักศึกษาสามารถนำวิธีการและเทคนิคนี้ไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก