ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.ศรีวิชัย ร่วมงานแถลงข่าว "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)" โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวบนเวที คือ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ คุณสมศักดิ์ ตันติเศรณี นายกเทศมนตรีนครสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รศ.เกษม อัศวตรีรัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ในการจัดงานครั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ ภายใต้แนวคิด “วิจัยและนวัตกรรมปักษ์ใต้สู่การพึ่งพาของสังคม” โดยงานจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อการเรียนรู้สู่การใช้ประโยชน์ และเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยรวมถึงกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับภูมิภาค เพื่อต่อยอดสู่ระดับประเทศ จะมีการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 จัดขึ้นในวันที่ 22 – 24 มีนาคม 2561 ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย