ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ตู้ปันสุข มทร.ศรีวิชัย  ฝ่าวิกฤต COVID-19

ตู้ปันสุข มทร.ศรีวิชัย  ฝ่าวิกฤต COVID-19 จุดวางบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้ชาวสงขลาที่ได้รับความเดือดร้อนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ทุกท่านร่วมบริจาคสิ่งของดำรงชีพใส่ตู้ปันสุข  เราร่วมกันปันสุข ปันใจ สู้ภัยไปด้วยกัน❤️❤️❤️