ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. มหาวิทยาลัยเทคโนวันโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดพิธีวางพวงมาลา  ร่วมน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณ  เนื่องในวันคล้าย วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 โดยมี ศาสตราจารย์  ดร. สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีเป็นประธานในพิธี    และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้การจัดงานปีนี้ จำเป็นต้องจำกัดจำนวนคนตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนวันโลยีราชมงคลศรีวิชัย