ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ร่วมออกบู๊ธ ปชส. หลักสูตร ปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ได้จัดกิจกรรมออกบู๊ธประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนอกพื้นที่ ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันตรัง ภายในกิจกรรมได้มีการนำเสนอผลงานของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งยังส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักศึกษาด้านการพูด การร้องเพลงเล่นดนตรี เพื่อเป็นการสร้างสีสัน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนุกเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัล บริการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองภายใต้การควบคุมดูแลของ งานบริการการศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง