ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ร่วมบันทึกเทปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมบันทึกเทปอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ไทยและวันสงกรานต์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ มีความเจริญรุ่งเรือง มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ขอฝากความห่วงใยถึงบุคลากร นักศึกษา ในการใช้รถใช้ถนนเดินทางขับขี่ด้วยความปลอดภัย ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย