ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ผอ.โรงพยาบาลสิเกา นำทีมพยาบาล ตรวจสอบความเรียบร้อย โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 มทร.ศรีวิชัย ตรัง

วันนี้ 15 มิถุนายน 2564 เมื่อเวลา 10.30 น.นายแพทย์วัชรนันท์ ถิ่นนัยธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิเกา นำทีมคณะทำงานและเจ้าหน้าที่พยาบาล จากโรงพยาบาลสิเกา ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง เร่งตรวจสอบการเตรียม พื้นที่โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 6 ของจังหวัดตรัง ณ อาคารห้องประชุมปัญญานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยอาคารสถานที่ ร่วมพูดคุยแนะนำสถานที่ หลังจากที่ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้เพื่อรองรับผู้ป่วยCOVID- 19 โดยมีจำนวนเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วย จำนวน 183 เตียง และระบบการติดตั้งกล้องวงจรปิด ห้องปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่หมอและพยาบาล รวมถึงส่วนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรการป้องกันCOVID-19 เพื่อมิให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานได้รับผลกระจากการดำเนินการ ดังกล่าว