ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะวิศวกรรมศาสตร๋ ร่วมกิจกรรม​ kick​ off​ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม​เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่​

กิจกรรม​ kick​ off​ การใช้ประโยชน์องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม​เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่​ : ชุมชนเข้มแข็งด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม​ โดย​ วช.​ ร่วมกับ​ กอ.รมน.​ ส่งเสริม​เครื่องสกัดน้ำมันหอมระเหยด้วยน้ำและไอน้ำ​ โดย​ ผศ.​จีระศักดิ์​ เพียรเจริญ, รศ.ดร.​จารุวัฒน์​ เจริญจิต​ และคณะ​ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์​ มทร.ศรีวิชัย​ ในการยกระดับเศรษฐกิจ​ฐานราก​ในพื้นที่​ ชุมชนบ้านดอน อ.วิหารแดง​ จ.​ สระบุรี