ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีและส่งมอบนวัตกรรมเครื่องแยกขุยและเส้นใยมะพร้าวกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท SCG (ทุ่งสง) จำกัด ดำเนินงานภายใต้โครงการบริการทางวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ณ ชุมชนบ้านมดตะนอย ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังซึ่งแนวคิดของนวัตกรรมเรื่องนี้มีจุดเด่นที่สามารถแยกขุยและเส้นใยออกจากกันได้ในครั้งเดียว โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเพิ่มเติม นอกจากนี้ชุมชนสามารถนำผลผลิตไปต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพอีกด้วย