ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย นำโดยดร.ภาณุมาศ สุยบางดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนบุคลากร เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับต้อนรับจากนายสิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และคณะ