ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมิทราชูทิศทักษิณ

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 สาขาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรมติว O-net ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศทักษิณ สงขลา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติวเป็นจำนวนมาก ภาพข่าวโดย นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์