ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย เข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563งานแนะแนว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมคณะทำงานเข้าแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เพื่อแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่คณะ และมหาวิทยาลัยเปิดสอน โดยมีนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแนะแนวกว่า 70 คน 

ภาพข่าว นักประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย