ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

รดน้ำอวยพรเนื่องในวันสงกรานต์

เมื่อวันที่ 17  เมษายน 2561 ผศ.ยงยุทธ  หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรดน้ำอวยพร พระเทพสุธรรมญาณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และเจ้าอาวาสวัดชัยมงคล(พระอารามหลวง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต ณ  วัดชัยมงคล พระอารามหลวง