ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ

วันนี้ (17 มิถุนายน 2565) พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง (รออ.904-905) พร้อมคณะส่วนล่วงหน้า ลงพื้นที่ พร้อมด้วย ผู้แทนสำนักพระราชวัง และผู้แทนกรมราชองครักษ์ ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณ  วรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562-2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยระหว่างวันที่ 25-26 กรกฏาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี โดยมี ศาสตรจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้สร่วมต้อนรับและเข้สราวมประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อหารือเตรียมพร้อมการจัดงาน อาทิ ด้านสถานที่ มาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจราจร รวมถึงเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนิน เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างสมพระเกียรติสูงสุด