ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สมาคมศิษย์เก่าทอดผ้าป่าสามัคคี

ทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทอดผ้าป่าสามัคคี นำโดย คุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่า ฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ประชาชน เข้าร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อนำไปทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และสมทบทุนสร้างอาคารที่ทำการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ พุทธมณฑล จังหวัดสงขลา