ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

18 มกราคม วันคล้ายวันวันสถาปนา มทร.ศรีวิชัย


เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผศ.สุเทพ ชูกลิ่น รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี ถวายความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพนะบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร เป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องโถงอาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย