ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม - 5 เมษายน 2561 โครงการศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดทัศนศึกษาแหล่งศิลปวัฒนธรรม ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร,เพชรบุรี,บุรีรัมย์, นครราชสีมา มีคณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาทัศนศิลป์ นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี้ คลิก