ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร. ศรีวิชัย ตลาดนัดออนไลน์ หลาดเทคโน โมโห COVID -19

มทร. ศรีวิชัย ตลาดนัดออนไลน์ หลาดเทคโน โมโห COVID -19
......มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ใช้สถานการณ์ที่เกิดวิกฤติเช่นนี้ เป็นโอกาสที่ทำให้เกิดคอมมูนิตี้ออนไลน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถซื้อขายสินค้าและบริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มเฟซบุ๊กในลักษณะของมาร์เก็ตเพลสที่เป็นเหมือนคลังสินค้าในโลกออนไลน์ สำหรับให้ผู้ที่ได้รับผลจากโรคโควิด-19 มากฝากขายสินค้าและบริการในลักษณะต่าง ๆ อย่างหลากหลาย