ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

สทส. มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ ศวอล. ชันสูตรซากเต่าตนุที่เกยตื้น

สพ.ญ.ปิยะฉัตร บัวศรี สัตวแพทย์ประจำสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ชันสูตรซากเต่าตนุที่เกยตื้น เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 โดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ได้รับแจ้งจากนายนายศิริพันธ์ ทองเอียบ ชาวบ้านในพื้นที่ เรื่องพบซากเต่าทะเลเกยตื้นบริเวณท่าเรือหน้าศาลเจ้าพระ 108 109 ม.3 บ้านหินคอกควาย ต.บ้านนา อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เจ้าหน้าที่ ศวอล.เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบว่าเป็นซากเต่าตนุ ขนาดกระดองยาว 88 กว้าง 79 ซม. เพศเมีย อยู่ในช่วงโตเต็มวัย สภาพซากสด ลักษณะภายนอกไม่พบบาดแผลหรือเพรียงเกาะตามร่างกาย ไม่พบหมายเลขไมโครชิพละแถบโลหะระบุตัวตน ความสมบูรณ์ทางโภชนะค่อนข้างสมบูรณ์ (BCS =4/5) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ ศวอล. ได้ทำการขนย้ายซากเต่าตัวดังกล่าวจากจุดเกยตื้นมายัง ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง (ศวอล.) ผลการชันสูตร พบว่า ลักษณะภายนอกไม่มีบาดแผลหรือเพรียงเกาะตามร่างกาย ความสมบูรณ์ทางโภชนะค่อนข้างสมบูรณ์ เมื่อเปิดผ่าดูความผิดปกติของอวัยวะภายใน พบว่าปอดมีสีซีด ลิ้นหัวใจหนาตัว ผนังหัวใจหนา ในส่วนของทางเดินอาหาร พบหญ้าทะเลอัดแน่นอยู่เต็มกระเพาะอาหาร ในส่วนของลำไส้เล็กพบจุดเลือดออกและการอุดตันของลำไส้เล็กส่วนต้น รวมถึงพบเนื้อตายในบางส่วนของกระเพาะพัก กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็ก ไม่พบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินอาหาร สาเหตุการตาย คาดว่าป่วยตามธรรมชาติ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการเก็บตัวอย่างผิวหนังเพื่อตรวจทางพันธุกรรม ตัวอย่างชิ้นเนื้อ อาหารในกระเพาะ และอุจจาระเพื่อตรวจทางโลหะหนัก และสารชีวพิษทางห้องปฏิบัติการต่อไป