ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

ครุฯ มทร.ศรีวิชัย จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  วัดม่วงหอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่อง นามว่า สมเด็จองค์ปฐมรัตนมงคลชัย (หลวงพ่อสมหวัง) ขนาดหน้าตัก 9 นิ้ว และ 5 นิ้ว รุ่นสมหวังราชมงคล และจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก ที่ผ่านมา รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงาน นำเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัยพ์ต่อไป