ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย เข้าพบแสดงความยินดีท่านอธิการ มทร.ศรีวิชัย

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 กงสุลใหญ่อินโดนีเซีย ประจำจังหวัดสงขลา Mr.Fachry Sulaiman พร้อมด้วย Mr.Rendy Hadiputra Hadi รองกงสุลฝ่ายวัฒนธรรม และMr.Adul Meatam เข้าพบศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อแสดงความยินดี ในโอกาสได้รับตำแหน่งอธิการบดี พร้อมทั้งหารือเรื่องความร่วมมือและขยายความร่วมมือร่วมกัน ณ ห้องสำนักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย 
Prof.Dr.Suwat Tanyaros, President of Rajamangala University of Technology Srivijaya welcoming the Consulate of the Republic of Indonesia in Songkhla and staff. The purpose of the visit is to congratulate Prof.Dr Suwat Tanyaros of his new position as President of Rajamangala University of Technology Srivijaya. Also, to encourage bilateral collaboration and to strengthen collaboration between RUTS and Indonesian universities.
Cr: กองวิเทศสัมพันธ์และงานประกันคุณภาพ