ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ น้องใหม่ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ รับขวัญน้องพี่และพิธีถวายตัวเป็นลูกราชมงคล ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับน้องๆ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ในรั้วราชมงคลศรีวิชัย โดยมี ผศ.กฤษณพงค์ สังขวาสี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธี ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย