ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ซึ่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะฯ ได้นำคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา ร่วมกันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท บริการทำหมันฟรีแก่สัตว์เลี้ยง ณ อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์และนักศึกษาได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่หมู่ 1 - 10 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก