ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การแข่งขันแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียมรักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคุณสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันแรลลี่การกุศล สานฝันเพื่อน้องด้อยโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่าเเละปัจจุบัน และเพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมช่วยเหลือสังคม ณ วงเวียนประติมากรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดปลายทาง อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช