ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

มทร.ศรีวิชัย ร่วมมอบค่ายราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ประจำปี 2560

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ บุคลากร
มทร.ศรีวิชัย ร่วมมอบค่ายราชมงคลสานฝันสู่ชุมชน ประจำปี 2560 และโครงการสร้างกล้าอาสาราชมงคล ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นชมรมในสังกัดองค์การนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา โดยท่านอธิการบดีได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาจำนวน 57 คน และพบปะพูดคุยกับนักศึกษาชาวค่ายณ โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ.เฉลิมพระเกียรติจ.นครศรีธรรมราช