ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สมัครเรียน

สมัครงาน

การแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 5 -10 กุมภาพันธ์ 2561 หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จัดการแข่งทักษะทางสถาปัตยกรรม ครั้งที่ 7 ขึ้น โดยมีอาจารย์ ปิยาภรณ์ ธุระกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรม คณาจารย์หลักสูตรสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และคณาจารย์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขันและทำกิจกรรม มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและจากส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรมดังนี้ - วันที่ 5-7 ก.พ.61 มีการทำ workshop ที่เกาะมุกด์ จังหวัดตรัง -วันที่ 8-9 ก.พ.61 นักศึกษาร่วมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อเตรียม นำเสนอผลงาน วันที่ 10 ก.พ.61 นักศึกษานำเสนอผลงาน และรับประกาศนียบัตรรางวัลต่างๆ  สามารถชมประมวลภาพได้ที่นี่ คลิก